Vuokrausehdot

FAQ

Laitteet voi noutaa sovittua ensimmäistä vuokrauspäivää edeltävänä arkipäivänä klo 14.00-17.00 myymälästämme osoitteesta Ruosilantie 7a, Helsinki.

Laitteet tulee palauttaa viimeisen vuokrauspäivän jälkeisenä arkipäivänä klo 9.00-12.00 myymäläämme.

Viikonlopun vuokrauksesta veloitetaan yhden vuorokauden vuokra +50%.

Ota yhteyttä meihin hyvissä ajoin, viimeistään 1vrk ennen viimeistä palutusajankohtaa.

Kun noudat laitteet käymme ne lävitse kanssasi ja näytämme laitteiden perustoiminnot. Laitteiden mukana saat käyttöohjeet. Halutessasi pidempää käyttökoulutusta ilmoita tästä etukäteen meille vuokrauspyynnössäsi.

Studiovarustamon puolesta laitteita ei ole normaalisti vakuutettu. Laitteet ovat vuokra-ajan sekä mahdollisen kuljetuksen ajan asiakkaan vastuulla. Vuokralaitteiden korvaushinnan ollessa yli 2 000€ tai asiakkaan halutessa toimitusta kuljetuksella edellytämme sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaalta riittävää vastuuvakuutusta tai vakuutuksen hankkimista meidän kauttamme.

Kauttamme on mahdollista 20% lisämaksusta/vuokraus hankkia vakuutus laitteille vahingosta johtuvan rikkoontumisen ja varkauden varalle. Tällöin asiakkaan omavastuu laitteista on 1000€. Pyydä tarkemmat ehdot laitevakuutukselle vuokrauspyyntösi yhteydessä.

Normaalisti emme salli laitteiden käyttöä muualla kuin Suomen rajojen sisäpuolella. Jos tarpeesi on käyttää laitteita muualla maailmassa ilmoita tästä etukäteen meille vuokrauspyynnössäsi.

Ota meihin yhteyttä. Pyrimme toimittamaan korvaavan laitteen.

Ota viipymättä yhteyttä meihin. Me neuvomme miten toimit.

Ota viipymättä yhteyttä meihin. Me neuvomme miten toimit.

Studiovarustamo Oy:n kuvauskaluston yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- elokuvaus- ja videokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen Studiovarustamo Oy:n (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokrallelleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen laitteita noudettaessa pankki- tai luottokortilla.

Vuokralleantajan oikeus

Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Henkilöllisyyden toteaminen

Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ja luottotiedot ennnen vuokrausta. Asiakkaalla tulee vuokralaitteita hakiessaan olla mukanaan kuvallinen suomalainen henkilökortti josta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todeta.

Vuokrauksen maksaminen

Vuokraus maksetaan etukäteen vuokralaitteita noudettaessa pankki- tai luottokortilla.  Emme ota vastaan käteistä maksuksi vuokrauksesta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa vuokralleantajan toimitiloissa.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta.

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankutoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla.

Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

Laitteita ei ole normaalisti vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan. Laitteiden korvaushinnan ollessa yli 2000€ vuokralleantaja edellyttää, että asiakkaalla on koko korvaushinnan korvaava voimassaoleva vastuuvakuutus. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia todistusta vakuutuksen voimassaolosta.

Studiovarustamon myöntämä vakuutus

Asiakas voi tietyin edellytyksin ostaa vakuutuksen laitteille Studiovarustamolta. Asiakkaan omavastuu on kuitenkin aina 1000€. Tarkemmat vakuutusehdot toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä ja aina vuokrauksen yhteydessä jos asiakas on ottanut vakuutuksen Studiovarustamolta.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.

Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi.

Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Digitaaliset kamerat ja laitteet tulee asettaa perusasetuksille ennen palautusta.

Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta. Mikäli vuokralleantaja on hankkinut asiakasta varten vuokrausluettelon ulkopuolisia tuotteita, veloitetaan peruutuskulut vähintään vuokralleantajalle syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.