DJI-kuvauskopterit ovat valmiita uusiin EU-lentosäädöksiin

DJI-kuvauskopterit ovat valmiita uusiin EU-lentosäädöksiin, jotka astuvat Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2021.

Uudet kopterisäädökset ovat pitkällisen valmistelun tulos ja niistä vastaa yhteiseurooppalaisesti Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA. Yhtenäisten säädösten myötä taataan parempi lentoturvallisuus ja yhteiset menettelytavat niin lennätyksen kuin mahdollisten ongelmatilanteidenkin osalta. Samalla selkeytyy myös drooneina ja droneina tunnettujen kuvauskopterien harraste- ja ammattikäyttö. Yhtenäisten säädösten etuna kopterien lennättäjille on selkeämmät pelisäännöt, mikä selkeyttää kopterien käyttöä eri EU-maissa. Myös kopterien ammattikäyttö ja valvonta on aiempaa yhdenmukaisempaa koko EU-alueella.

Kuvauskoptereiden uusien EU-säädösten siirtymäaika on 1.2.2021 – 31.12.2022. Tällä aikavälillä tai aiemmin ostetut laitteet, joilla ei vielä ole yhteiseurooppalaista CE-merkintää, lukeutuvat niin sanottuun avoimeen luokkaan. Se on jaettu kolmeen alaluokkaan (A1, A2 ja A3) kopterin painon ja käyttötarkoituksen mukaan.

Riippumatta siitä käyttääkö kopteria harraste- tai ammattikäytössä, käyttäjän tulee rekisteröityä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palvelussa. Kopteritoiminnan vakuuttaminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Kopteriluokituksesta riippumatta kopterien uusi enimmäislentokorkeus on 120 metriä. Lisäksi lennättäjän tulee huomioida poikkeusalueiden, kuten lentokenttien ja puolustusvoimien alueiden, erikoisrajoitukset.

DJI-kuvauskopterien valikoima on kattava ja sisältää runsaasti vaihtoehtoja sekä harraste- että ammattikäyttöön. Kuvauskopteria valitessa on syytä tutustua eri luokituksiin sekä helmikuun alusta vaadittavaan rekisteröitymiseen ja mahdollisiin kokeiden suorittamisiin.

Siirtymäaikana kevyimpään A1-luokkaan kuuluvat enimmillään 499 grammaa painavat kuvauskopterit. Tähän luokkaan kuuluvat kevyeen harrastekäyttöön tarkoitetut kopterimallit DJI Mini 2, DJI Mavic Mini, DJI Mavic Air ja DJI Spark. Nämä kopterit eivät edellytä siirtymäaikana Traficomin teoriakokeen suorittamista, vaan pelkkä rekisteröinti riittää. Näillä koptereilla saa lentää yksittäisten ihmisten yli, mutta väkijoukkojen yläpuolella tai niiden yli lennättäminen on kiellettyä.

A2-luokkaan kuuluvat keskiraskaat kopterit, joiden paino on 500 – 2000 grammaa. Tähän ryhmään kuuluvat DJI Mavic Pro-, DJI Mavic 2-, DJI Mavic Air 2– ja DJI Phantom -kopterimallistot. Nämä kopterit edellyttävät rekisteröinnin ja Traficomin verkkokokeen suorittamisen. Kokeella varmistetaan, että lennättäjä ymmärtää kopterin lennättämiseen ja käyttöön liittyvät säännöt, lait, riskit ja muut tekijät. Näiden kopterien lennätys on sallittu vähintään 150 metrin etäisyydellä ihmisistä ja asutuksesta. Verkkokokeen lisäksi vaaditaan valvottu lisäteoriakoe lennätykseen tiheästi asutuilla alueilla sekä vähintään 50 metrin etäisyydellä ihmisistä.

Painavimpaan A3-luokkaan lukeutuvat 2 – 25 kilogramman painoiset DJI Inspire– ja DJI Matrice -sarjan kopterit. Näiden lennättämiseen tarvitaan rekisteröinti ja Traficomin teoriakokeen suorittaminen. Kopteria tulee lennättää vähintään 150 metrin päässä ihmisistä ja asutuksesta.

Yllämainitut yksinkertaistetut säännöt koskevat vain avointa luokkaa ja ovat yleisohjeita turvalliseen lennättämiseen. Myös muunlainen lennättäminen on mahdollista, mutta edellyttää yleensä tulkinnanvaraisia toimia ja/tai erityisiä toimintalupia. Tarkempiin lennättämissääntöihin kannattaa tutustua Traficomin palvelussa osoitteessa www.droneinfo.fi.

Siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen yllämainitut säännökset muuttuvat ja uudet tiedot tulee tarkistaa Traficomin palvelusta osoitteesta www.droneinfo.fi. Vuonna 2023 voimaan tulevien uusien CE-merkintöjen yksityiskohtia määritellään yhä. DJI tekee aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa päättääkseen, mitkä DJI-kopterit saavat uudet CE-merkinnät.

Lisätietoja

Turvalliseen lennätykseen Studiovarustamo suosittelee käyttämään Aviamaps -palvelua. Muista aina noudattaa lentorajoituksia ja seurata muuta ilmaliikennettä. Tee myös lennätysilmoitus

www.droneinfo.fi

www.dji.com/fi/flysafe

www.boston.fi